Cennik

Siłownia Siłownia i Fitness
Karnety Ilościowe O miesięcznym okresie ważności 1 wejście 37 zł 1 wejście 37 zł
4 wejścia 109 zł 4 wejścia 119 zł
Karnety open Upoważniające do nieograniczonej liczby wejść 1 m-c 169 zł/m-c 1 m-c 199 zł/m-c
3 m-ce 149 zł/m-c 3 m-ce 169 zł/m-c
6 m-cy 139 zł/m-c 6 m-cy 159 zł/m-c
12 m-cy 129 zł/m-c 12 m-cy 149 zł/m-c
Studenci karnety open 1 m-c 129 zł 1 m-c 139 zł
Senior karnety open 1 m-c 129 zł 1 m-c 139 zł
Senior karnety open do godz. 15.00 Aktywna Mama 1 m-c 1 m-c 100 zł
3 m-ce 3 m-ce 250 zł
KARNET TURYSTYCZNY 1 tydz 77 zł
Basen i Aqua fitness dla członków formowni
Aqua fitness/basen
pojedyncze wejście 30 zł
5 wejść 140 zł
10 wejść 245 zł
Kids forma
4 wejścia 60 zł
8 wejść 110 zł