Zuzanna Mokros

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Stałe poszerza swoja wiedzę z zakresu dietetyki m.in. uczestnicząc w szkoleniach.
Trener Personalny i Instruktor Siłowni.
Biegaczka długodystansowa.

Dietetyka – szczególne zainteresowania:

  • Dietetyka kliniczna – żywienie w jednostkach chorobowych
  • Dietetyka sportowa
  • Żywienie osób starszych

Indywidualizacja
Wyznaję zasadę, że dobranie optymalnego sposobu żywienia jest sprawą ściśle indywidualną, dlatego podstawowym elementem mojej pracy jest rozmowa z pacjentem. Pozwala mi to na ułożenie diety dopasowanej do potrzeb organizmu, jak i indywidualnych preferencji pacjenta.

Dietetyka sportowa
Moją pasją jest dietetyka sportowa, a szczególnie żywienie w sportach wytrzymałościowych, gdzie jako biegaczka mam okazję sprawdzać teorię w praktyce. Jestem przekonana, że właściwe odżywianie jest niezbędnym elementem osiągnięcia potencjału swoich możliwości sportowych.

Dietetyka kliniczna
W kręgu moich zainteresowań leży dietetyka kliniczna, czyli dostosowanie sposobu żywienia do wymagań, jakie stawia choroba. Jest to integralny element procesu leczenia, który wspiera i przyspiesza powrót do zdrowia.