Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
  przekazanych przez użytkowników (klientów i gości) w związku z korzystaniem przez nich z
  usług oferowanych przez FORMOWNIA (dalej: Fitness & Gym).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest AFLOPA Nieruchomości
  Sp. z o.o. sp. k.
  , Pabianice 95-200, Partyzancka 133/151 wpisaną do rejestru
  przedsiębiorców pod numerem NIP: 7312029951, kontakt: mseta@formownia.com.pl
  (dalej: Administrator).
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, Pana Mariusza Zajkiewicz,
  kontakt pod adresem email: daneosobowe@aflopa.pl lub listownie na adres spółki.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników (klientów i gości) w celu:
  • realizacji usługi (umowy) na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b, Rozporządzenia ODO.
   (okres przetwarzania danych: 6 lat);
  • w odpowiedzi na zapytanie kierowane przy użyciu formularza kontaktowego na
   podstawie art. 6, ust. 1, lit. b, Rozporządzenia ODO. (okres przetwarzania danych:
   6 lat);
  • realizacji usługi (umowy) związanej z treningiem personalnym na podstawie art. 9,
   ust. 2, lit. a, Rozporządzenia ODO.
   (okres przetwarzania danych do momentu
   wycofania zgody);
  • realizacji prawnie uzasadnionym interesu, którym jest bezpieczeństwo osób,
   mienia oraz dobre imię Administratora danych osobowych w postaci monitoringu
   wizyjnego (CCTV)
   wewnątrz i na zewnątrz Fitness & Gym na podstawie art. 6,
   ust.1, lit. f, Rozporządzenia ODO.
   (okres przetwarzania danych: do 3 miesięcy);
  • realizacji marketingu bezpośredniego, jeśli wyrazili Państwo zgodę na
   przetwarzanie danych osobowych podczas procesu meldunkowego z wykorzystaniem
   telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
   wywołujących zgodnie z art. 172, ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
   telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.).
   (okres przetwarzania danych do
   momentu wycofania zgody);
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych takich jak adres IP w postaci plików
   Cookies (ciasteczka), zgodnie z art. 173, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
   telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.).
   (okres przetwarzania danych do
   momentu usunięcia historii z własnej przeglądarki).
 5. Odbiorcami przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych będą podmioty dostarczające i
  wspierające systemy teleinformatyczne Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą profilowane w celu polepszenia oferty usług poprzez
  analizowanie sprzedaży, aktywności klientów.
 7. Pani/Pan ma prawo: zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu
  wykorzystywania danych osobowych, zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących go
  danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, otrzymać w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
  maszynowego dane osobowe, które nam przekazał oraz – o ile jest to technicznie możliwe –
  zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich
  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
  zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, zażądać,
  abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw
  prawnych, wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego
  konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgłosić
  sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn
  związanych ze szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter
  nadrzędny wobec interesów, praw i wolności, zażądać ograniczenia przetwarzania danych np.
  na czas rozpatrywania skargi.
 8. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl,
  infolinia: 606-950-000.
 9. Pani/Pan ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Pani/Pan przy pierwszej wizycie na stronie formownia.com.pl jest informowany o używaniu
  plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na
  stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest
  równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie.
  W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
  strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w
  każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików
  cookies.
 12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  • sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się
   ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez
   użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku
   cookies.
 13. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
  • pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  • pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają
   analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  • pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego
   kierowania,
  • pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego
   kierowania,
  • narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki
   zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy,
  • pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki
   cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
 14. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i
  systemu rezerwacji online jedynie w celu:

  • doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,
  • analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony
   internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.
 15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie
  od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać
  własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie
  zapoznać.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może
  zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w
  zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy
  informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.